undefined            
               

細菌基因組重測序 ——比對準確、高通量、高效快速

細菌基于高通量測序數據,與近緣參考基因組進行比對,進行變異檢測的方法即為細菌基因組重測序。通過重測序可以獲得目標基因組對于參考基因組的 SNP、InDel、SV等一系列變異信息,從中嘗試對基因組之間的性狀差異進行解析,或作為標記進行大規模的進化分析。目前,可以利用二代和三代測序平臺對細菌基因組進行研究。二代測序平臺通量高、成本低,可以經濟快捷的獲得大量菌株的基本信息,但是二代測序的讀長有限,無法獲得基因組的完整信息;而三代測序技術讀長較二代測序有了質的飛躍,可以獲得細菌基因組的完成圖。

 

Technological process

技術流程

Sample requirements

樣本要求

 •                            

  DNA樣品

  總量:

  ≥ 3.0μg

  濃度:

  ≥ 30ng/μL

BIOINFORMATIC ANALYSIS

生信分析

undefined